100 MB 儲 存 空 間
無 限 網 站 流 量
1 個 電 郵 信 箱
無 限 電 郵 別 名
無 限 自 設 副 域 名
月費只需 $30 / 更多詳情... 
200 MB 儲 存 空 間
無 限 網 站 流 量
5 個 電 郵 信 箱
無 限 電 郵 別 名
無 限 自 設 副 域 名
月費只需 $60 / 更多詳情... 
100 個 別 名 轉 寄
100 個 子 域 名 轉 址
域 名 控 制 台
隨 意 修 改 DNS 設 定
免 費 註 冊 國 際 域 名
每年只需 $150 / 更多詳情... 

    Copyright © 2002 Potential Network. All rights reserved.    a Potential Network Company